Katechetinnen-Team


Theresia Hlavka

Theresia Hlavka

Leitung Katechese
Tel 1: +41 79 131 17 23
✉ Mail schreiben

Barbara De Angelis

Barbara De Angelis

Katechetin
Tel 1: +41 77 442 84 56
✉ Mail schreiben

Susanne Estermann 1

Susanne Estermann

Katechetin
Tel 1: +41 56 426 70 02
✉ Mail schreiben

Helen Haas 4

Helen Haas

Katechetin
Tel 1: +41 56 427 31 34
✉ Mail schreiben

Elisabeth Pasa 1

Elisabeth Pasa

Katechetin
Tel 1: +41 56 426 01 18
✉ Mail schreiben

Gabriele Perito 2

Gabriele Perito

Katechetin
Tel 1: +41 76 277 39 40
✉ Mail schreiben

Fabienne Sterrantino

Fabienne Sterrantino

Katechetin in Ausbildung
✉ Mail schreiben

Sabine Thanhäuser

Sabine Thanhäuser

Katechetin
✉ Mail schreiben